Onkologické registry
czech english

Analýzy registru RENIS

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientů s karcinomem ledvin, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odbornou radou projektu RENIS (viz dokument Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP).

Publikace

Analytický report k  15. 9. 2015

Analytický report k  9. 3. 2015

Analytický report k 20. 10. 2014

Analytický report k 7. 4. 2014

Analýza účinnosti a bezpečnosti přípravku Afinitor v léčbě pacientů s mRCC k 29. 1. 2013

Analytický report k 7. 10. 2013

Analytický report k 25. 3. 2013

Analytický report k 8. 10. 2012